Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, năm 2024

 •   23/02/2024 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 53

Ngày 22/02/2024, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Tuất - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch công đoàn cơ sở; tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT).

Triển khai khoá tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số theo hình thức trực tuyến trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà năm 2023

 •   14/12/2023 04:23:00 AM
 •   Đã xem: 143

Thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông phối hợp tổ chức khóa tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số theo hình thức trực tuyến trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà năm 2023.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông với công tác đào tạo, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023

 •   06/12/2023 01:37:22 AM
 •   Đã xem: 120

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STTTT ngày 24/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023; từ ngày 10/6/2023 đến ngày 24/11/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 09 lớp tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ đoàn thể cấp huyện, cấp xã; 13 lớp tập huấn về dữ liệu số và đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã.

Khai giảng hội nghị tập huấn về dữ liệu số và đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức huyện Định Hóa năm 2023

 •   03/11/2023 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 131

Ngày 04/11/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND huyện Định Hóa khai mạc lớp tập huấn về dữ liệu số và đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức huyện Định Hóa.

Thống nhất nội dung, phương án triển khai nền tảng ứng dụng công dân số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn tiếp theo

 •   01/11/2023 03:37:00 AM
 •   Đã xem: 93

Sáng ngày 31/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp thống nhất một số nội dung tham mưu phương án triển khai nền tảng ứng dụng công dân số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì cuộc họp.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Phú Bình năm 2023

 •   29/10/2023 09:37:00 PM
 •   Đã xem: 101

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STTTT, ngày 24/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 23/10/2023 đến 27/10/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND huyện Phú Bình tổ chức 03 lớp tập huấn (01 lớp về chuyển đổi số, kỹ năng số và 02 lớp tập huấn về dữ liệu số và đảm bảo an toàn thông tin) cho cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Phú Bình.

Tập huấn giám sát và vận hành hệ thống trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Nguyên

 •   23/10/2023 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 113

Ngày 17/10/2023, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn giám sát và vận hành hệ thống Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên. Tham dự tập huấn có đồng chí Vũ Đình Giang, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, viên chức thuộc tổ trực giám sát và vận hành hệ thống Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số tại thành phố Thái Nguyên

 •   16/10/2023 05:52:00 AM
 •   Đã xem: 101

Ngày 13/10/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số theo kế hoạch công tác năm 2023. Dự Hội nghị có gần 200 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Công an, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, UBND các xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên.

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đồng Hỷ năm 2023

 •   28/09/2023 06:03:00 AM
 •   Đã xem: 144

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STTTT, ngày 24/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên, trong quý III năm 2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ tổ chức 03 lớp tập huấn (01 lớp về chuyển đổi số, kỹ năng số và 02 lớp tập huấn về dữ liệu số và đảm bảo an toàn thông tin) cho cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.

Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Phú Lương năm 2023

 •   17/09/2023 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 185

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-STTTT, ngày 24/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2023, trong 06 ngày, từ ngày 08/9/2023 đến ngày 13/9/2023, tại UBND huyện Phú Lương, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Trung tâm) đã phối hợp với UBND huyện Phú Lương tổ chức 02 lớp tập huấn về dữ liệu số và đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính và 01 lớp tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Phú Lương.

Phổ cập kỹ năng số cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng

 •   05/07/2023 11:02:00 PM
 •   Đã xem: 179

Nhằm giúp các địa phương tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng, ngày 06 tháng 7 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND huyện Phú Bình tổ chức hội nghị tập huấn Phổ cập kỹ năng số cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Phú Bình tại Trung tâm Văn hóa huyện.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 •   28/04/2023 06:10:00 AM
 •   Đã xem: 427

Ngày 28/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đối với Đồng chí Vũ Đình Giang – Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Dự buổi công bố có đồng chí Đỗ Xuân Hòa, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Phạm Tuấn Cẩn – Phó giám đốc Sở Nội Vụ cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm CNTT và TT hỗ trợ huyện Định Hóa thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

 •   25/04/2023 09:02:00 PM
 •   Đã xem: 306

Thực hiện công văn số 1395/UBND-VHTT ngày 29/3/2023 của UBND huyện Định Hóa về việc đề nghị hỗ trợ thực hiện chỉ tiêu nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm CNTT&TT, trong tháng 4/2023, triển khai hỗ trợ huyện mở các lớp tập huấn (03 lớp) về phổ biến kiến thức sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản cho người dân lao động trên địa bàn tại 3 xã về đích NTM nâng cao của huyện để đảm bảo hoàn thành tiêu chí 8.4.

Trung tâm CNTT&TT hỗ trợ triển khai “Ngày hội thanh niên thành phố Thái Nguyên đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”

 •   12/03/2023 11:29:00 PM
 •   Đã xem: 343

Ngày 11 tháng 3 năm 2023, tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Ngày hội thanh niên thành phố Thái Nguyên đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số và phát động Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2023.

Trung tâm Công nghệ TT&TT tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức, người lao động năm 2023

 •   13/01/2023 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 221

Ngày 13/01/2023, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức và người lao động năm 2023 nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông lần IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 •   09/12/2022 06:26:00 AM
 •   Đã xem: 501

Ngày 09/12, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lộc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Vũ Đình Giang, Bí thư Chi bộ Trung tâm CNTT&TT cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông hỗ trợ UBND thành phố Thái Nguyên triển khai tập huấn, đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT

 •   11/10/2022 12:31:00 AM
 •   Đã xem: 425

Thực hiện Quyết định số 4020/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch 234/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2022; ngày 09/10/2022 UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Công văn hỏa tốc số 225/KH-UBND triển khai tập huấn phần mềm một cửa cung cấp dịch vụ công mức 3,4 và phần mềm một cửa cấp xã.

Hội nghị Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2022

 •   24/09/2022 12:25:00 AM
 •   Đã xem: 625

Ngày 24/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh), Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc năm 2022 với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị”.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông hỗ trợ triển khai Đề án 06

 •   23/09/2022 05:20:00 AM
 •   Đã xem: 509

Thực hiện văn bản số 4553/UBND-NC ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số một số nhiệm vụ tăng cường thực hiện Đề án 06, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã cử viên chức đi hỗ trợ triển khai các điểm dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư ở các địa phương.


Các tin khác

Tin tức - Sự kiện

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập14
 • Hôm nay2,622
 • Tháng hiện tại13,772
 • Tổng lượt truy cập1,382,839
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây