STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/KH-STTTT 07/01/2024 Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2024;Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên xây dựng kế hoạch triển khai công tác Thông tin và Truyền thông năm 2024. Chi tiết tại file đính kèm
2 36/QĐ-TTg 31/12/2023 Quyết định phê duyệt hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
3 322/TB-TTCNTTTT 19/11/2023 Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023.
4 173/KH-UBND 02/10/2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
5 1499/QĐ-BTTTT 13/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin
6 1495/QĐ-BTTTT 13/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại
7 1230/QĐ-BTTTT 09/07/2023 Ban hành khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 02 năm 2022
8 13/2023/NĐ-CP 16/04/2023 Ngày 17/4/2023 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Lưu Quang đã ký ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
9 1875/QĐ-UBND 11/08/2022 Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử; phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng để thực hiện cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin xấu, độc, ngày 12/8/2022 UBND tỉnh Thái Nguyên có Quyết định số 1875/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng.
10 12/2022/TT-BTTTT 11/08/2022 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
11 1498/QĐ-BTTTT 09/08/2022 Ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phân tích và phát hiện hành vi bất thường của người dùng trên mạng
12 1821/QĐ-UBND 03/08/2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
13 11/2022/TT-BTTTT 28/07/2022 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
14 6426/UBND-KGVX 19/12/2021 Công văn số 6426/UBND-KGVX về việc phối hợp triển khai nền tảng xã hội số "Thái Nguyên ID"
15 336/TB-VPCP 10/12/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội
16 3949/QĐ-UBND 10/12/2021 Quyết định số về việc phân bổ vắc xin đợt 21 để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
17 3921/QĐ-UBND 07/12/2021 Quyết định số 3921/QĐ-UBND về việc phân bổ vắc xin đợt 20 để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
18 6093/UBND-KGVX 02/12/2021 Công văn về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai.
19 224/KH-UBND 02/12/2021 Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
20 2026/QĐ-TTg 01/12/2021 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
21 3694/QĐ-UBND 24/11/2021 Quyết định về việc phân bổ vắc xin đợt 18 để triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
22 4145/UBND-VP 24/11/2021 Văn bản hỏa tốc của UBND thành phố Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách để kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố
23 1844/QĐ-BTTTT 17/11/2021 Quyêt định số 1844/QĐ-BTTTT ban hành yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Mạng riêng ảo
24 5532/UBND-KGVX 09/11/2021 Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
25 4988/BC-SYT 02/11/2021 Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
26 5399/UBND-KGVX 02/11/2021 Văn bản số 5399/UBND-KGVX của UBND tỉnh ngày 03/11/2021 về việc tăng cường kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm để phòng, chống dịch COVID-19
27 1789/BC-TTYT 01/11/2021 Về việc báo cáo nhanh các trường hợp bệnh tại thành phố Thái Nguyên có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2
28 2140/KH-KSBT 29/10/2021 Kế hoạch số 2140/KH-KSBT ngày 30/10/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về cấp vắc xin và tổ chức các điểm tiêm phòng COVID-19 đợt 13 năm 2021
29 1405/QĐ-BTTTT 10/09/2021 Ban hành hướng dẫn về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiện thị mã QR cá nhân thuộc các nền tảng, ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 (Phiên bản 1⋅1)
30 49/CT-BTTTT 17/08/2021 Về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số an toàn, lành mạnh
31 3/2021/TT-BTTTT 24/06/2021 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
32 1/VBHN-BTTTT 20/06/2021 Hợp nhất Thông tư số 01/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
33 2/2021/TT-BTTTT 20/06/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (QCVN 125:2021/BTTTT)
34 942/QĐ-TTg 14/06/2021 Phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
35 2483/UBND-KGVX 01/06/2021 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
36 Số 274-CV/TU 31/05/2021 về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
37 Số 809/CĐ-BYT 31/05/2021 về việc tăng cường sàng lọc, rà soát, xét nghiệm nhanh ca bệnh COVID-19 nghi ngờ tại cơ sở y tế, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn
38 1800/BTTTT-PTTH&TTĐT 27/05/2021 Tăng cường công tác quản lý, xử lý thông tin vi phạm trên MXH
39 22/CT-BTTTT 25/05/2021 Về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet
40 1486/BTTTT-THH 11/05/2021 Đẩy mạnh triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
41 98/TB-VPCP 07/05/2021 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
42 570/CĐ-TTg 01/05/2021 Về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
43 89/TB-VPCP 30/04/2021 Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
44 82/TB-VPCP 28/04/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19
45 81/TB-VPCP 25/04/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
46 540/CĐ-TTg 22/04/2021 Công điện số 540/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam
47 377/QĐ-BTTTT 25/03/2021 Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Chuyển đổi số
48 129/QĐ-BTTTT 02/02/2021 Ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
49 26/2020/TT-BTTTT 22/09/2020 Thông tư quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông
50 23/2020/TT-BTTTT 08/09/2020 Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tin tức - Sự kiện

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,651
  • Tháng hiện tại13,801
  • Tổng lượt truy cập1,382,868
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây